Mobility pedagogů | Základní škola a Praktická škola škola a Praktická škola

Využití terapií ve vzdělávání u žáků se zdravotním postižením

Mobility pedagogů

Ve dnech 12. až 16.března 2018 proběhla mobilita C2 – krátkodobá výměna pedagogických pracovníků. Šest pedagogů Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace pobývalo v Polsku a v průběhu pěti dní se aktivně účastnilo vyučování formou hospitací, byli zapojováni přímo do výuky. Účastnili se wokshopů a terapií organizovaných polskou školou pro žáky (biofeedback, muzikoterapie, aquaterapie a další) . Byli seznámeni s materiálně technickým vybavením školy, pomůckami a metodickými materiály. Měli možnost sledovat i formy práce s postiženými žáky v době mimo vyučování.

Kalendář akcí

2017-1- CZ01- KA219-035474_1
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít