Cíl projektu | Základní škola a Praktická škola škola a Praktická škola

Využití terapií ve vzdělávání u žáků se zdravotním postižením

Cíl projektu

Téma získávaní dovedností a kompetencí odborné přípravy pedagogů je jedním z cílů našeho projektu. Prostřednictvím projektových aktivit a především účasti na mobilitách dojde k rozšíření odborných kompetencí pedagogů v oblasti speciální pedagogiky. Pedagogové tak budou mít více možností v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zapojit do výchovně vzdělávacího procesu využití různých druhů terapii (canisterapie, hippoterapie, arteterapie, aquaterapie a další).

Žáci školy, dívky a chlapci se speciálními vzdělávacími potřebami,  se stanou cílovou skupinou, na které budou aplikovány jednotlivé terapie s cílem zvýšit efektivitu vzdělávání této skupiny. Při jednotlivých terapiích bude kladen důraz na zavádění nových prvků. Každá ze zapojených škol přinese partnerovi v projektu nové prvky a nápady. Některé z dalších aktivit projektu jsou zaměřeny na rozvoj profesní přípravy žáků (workshopy zaměřené na rozvoj technických dovedností, zdokonalování v domácích pracích a sebeobsluze). Absolvování výše uvedených aktivit usnadní žákům přechod ze základní školy do učebního oboru ve střední škole. U žáků se středně těžkým a vážnějším postižením lze očekávat zvýšenou míru sebeobsluhy.

Projekt plní také úkoly sociální inkluze. Dívky a chlapci se speciálními vzdělávacími potřebami díky projektu se mohou (někteří poprvé) dostat do zahraničí, aby poznali jiný životní styl, zvyky a tradice. Budou mít možnost si nacvičit navazování kontaktů a komunikaci s neznámými lidmi.

Kalendář akcí

2017-1- CZ01- KA219-035474_1
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít